Trainer Dresden

Katrin Niesler
Abteilungsleiterin

3.DAN Taekwondo

2.DAN Allkampf-Jitsu

Trainer C-Lizenz DTU

E-Mail an Katrin Niesler

Michael Niesler
Abteilungsleiter

3.DAN Taekwondo

5.GRAD Allkampf-Jitsu

Trainer C-Lizenz DTU

E-Mail an Michael Niesler

André Geier

4.DAN Allkampf-Jitsu

3.DAN Taekwondo

Trainer C-Lizenz DTU

Taekwondo-Lehrer-Lizenz

E-Mail an Andre Geier

Ralf Lehmann

5.DAN Allkampf-Jitsu

2.KUP Taekwondo

Trainer C-Lizenz DTU

E-Mail an Ralf Lehmann

Norman Kupzak

1.Dan Taekwondo

5.GRAD Allkampf-Jitsu

Trainer C-Lizenz DTU

E-Mail an Norman Kupzak

 

 

 

Anja Niesler
Nachwuchstrainerin

1.DAN Taekwondo

6.GRAD Allkampf Jitsu

E-Mail an Anja Niesler

 

 

David Kleist

4.Kup Taekwondo

7.GRAD Allkampf Jitsu

E-Mail an David Kleist

Florian Schmieder
Nachwuchstrainer

1.Kup Taekwondo

6.GRAD Allkampf Jitsu

E-Mail an Florian Schmieder

Johanna Kochte
Nachwuchstrainerin

1.Kup Taekwondo

8.GRAD Allkampf Jitsu

E-Mail an Johanna Kochte

Sibylle Kuhardt
Bambinitrainerin

1.Dan Taekwondo

2.Dan Allkampf Jitsu

Trainer C-Lizenz DTU

Mail an Sibylle Kuhardt