Trainer Dresden

Katrin Niesler
Abteilungsleiterin

3.DAN Taekwondo

2.DAN Allkampf-Jitsu

Trainer C-Lizenz DTU

E-Mail an Katrin Niesler

Michael Niesler
Abteilungsleiter

3.DAN Taekwondo

5.GRAD Allkampf-Jitsu

Trainer C-Lizenz DTU

E-Mail an Michael Niesler

André Geier

4.DAN Allkampf-Jitsu

2.DAN Taekwondo

Trainer C-Lizenz DTU

Taekwondo-Lehrer-Lizenz

E-Mail an Andre Geier

Ralf Lehmann
Großmeister

5.DAN Allkampf-Jitsu

2.KUP Taekwondo

Trainer C-Lizenz DTU

E-Mail an Ralf Lehmann

Norman Kupzak

1.Dan Taekwondo

5.GRAD Allkampf-Jitsu

Trainer C-Lizenz DTU

E-Mail an Norman Kupzak

 

 

 

Martin Müller

2.DAN Allkampf-Jitsu

2.KUP Taekwondo

Trainer C-Lizenz DTU

E-Mail an Martin Müller

Anja Niesler
Nachwuchstrainerin

1.DAN Taekwondo

6.GRAD Allkampf Jitsu

E-Mail an Anja Niesler

 

 

Johanna Kochte
Nachwuchstrainerin

1.Kup Taekwondo

4.GRAD Allkampf Jitsu

E-Mail an Johanna Kochte

Florian Schmieder
Nachwuchstrainer

1.Kup Taekwondo

6.GRAD Allkampf Jitsu

E-Mail an Florian Schmieder

David Kleist

5.Kup Taekwondo

E-Mail an David Kleist

Sibylle Kuhardt
Bambinitrainer

1.Dan Taekwondo

2.Dan Allkampf Jitsu

Trainer C-Lizenz DTU

Mail an Sibylle Kuhardt